C#

WHILE DÖNGÜSÜ

While döngüsü, belirtilen ifade false olarak değerlendirilene kadar sürekli olarak bir ifade bloğu yürütür. İfade, döngü ile her karşılaştığında ve değerlendirme sonucu doğru olduğunda, döngü gövdesi ifadeleri yürütülür.

[php]

while(condition)
{
statements;
}

[/php]

if ifadesi gibi while ifadesi, bool değeri döndürmesi gereken ifadeyi değerlendirir. İfade true olarak değerlendirilirse, while ifadesi while bloğundaki ifadeyi yürütür. While ifadesi ifadeyi test etmeye ve ifade false olarak değerlendirilene kadar bloğunu yürütmeye devam eder.

ÖRNEK:

[php]

class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int count = 1;
while (count <= 4)
{
Console.WriteLine("The value of i is : " + count );
count = count + 1;
}
Console.ReadKey();
}
}

[/php]

Output:

The value of i is : 1
The value of i is : 2
The value of i is : 3
The value of i is : 4

Yukarıdaki C # while döngüsü örneği, döngünün kod bloğunu 4 kez çalıştıracağını gösterir.

While döngüsünün yürütülmesi nasıl sonlandırılır

Bir break, go, return veya throw ifadesi denetimi loop dışına aktardığında bir while döngüsü sonlandırılabilir. Döngüden çıkmadan denetimi bir sonraki yinelemeye geçirmek için continue ifadesini kullanılır.

While döngüsü içinde break ifadesi

Break deyimi, harici bir koşul tetiklendiğinde bir while döngüsünden çıkma fırsatı sunar. Break ifadesini normalde koşullu if ifadesinden sonra döngü ifadenizin içindeki kod bloğu içine koyacaksınız. Break ifadesinden sonraki döngüdeki ifadeler yürütülmez.


Aşağıdaki program, sayı 2’den büyük olduğunda while döngüsünden çıkma şartı koyar.

[php]

if (count > 2)
break;

[/php]

Sayı 2’den büyük olduğunda program while döngüsünden çıkacak ve bir sonraki ifadeye geçecektir.

[php]

int count = 1;
while (count <= 4)
{
Console.WriteLine("The value of i is : " + count);
count = count + 1;
if (count > 2)
break;
}

[/php]

 

Output:

The value of i is : 1
The value of i is : 2

while döngüsü içinde continue ifadesi

While döngüsünün içinde bir continue ifadesi ile karşılaşıldığında, kontrol bir sonraki yineleme için döngünün başına zorlar ve geçerli yineleme için döngü gövdesi içindeki ifadelerin yürütülmesini atlar.

 

[php]

int count = 1;
while (count < 10)
{
count = count + 1;
if (count < 5)
continue;
Console.WriteLine("The value of i is : " + count);
}

[/php]

 

Output:

The value of i is : 5
The value of i is : 6
The value of i is : 7
The value of i is : 8
The value of i is : 9
The value of i is : 10

İÇ İÇE WHILE DÖNGÜLERİ

Başka bir döngü içindeki döngüye iç içe döngü denir.

[php]

while(condition)

{
while(condition)

{
statements;
}
statements;
}

[/php]

ÖRNEK:

[php]

int outer = 0;
while (outer < 2)
{
Console.WriteLine("Value of outer : " + outer);
int inner = 0;
outer++;
while (inner < 3)
{
Console.WriteLine("Value of inner : " + inner);
inner++;
}
}

[/php]

 

Output:

Value of outer : 0
Value of inner : 0
Value of inner : 1
Value of inner : 2
Value of outer : 1
Value of inner : 0
Value of inner : 1
Value of inner : 2

 


Bu yazıyı okudunuz mu? FOR DÖNGÜSÜ

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: