WAP551’de Kurulum Sihirbazı’nın Konfigürasyonu

Amaç

Kurulum Sihirbazı, WAP551’in ilk yapılandırmasında size yol gösteren etkileşimli talimatlar kümesidir. Bu talimatlar, WAP551’i çalıştırmak için gereken temel yapılandırmaları kapsar. Erişim Noktası Kurulum Sihirbazı penceresi otomatik WAP oturum ilk kez görünür, ama aynı zamanda herhangi bir noktada kullanılabilir.

Bu makalede, Kurulum Sihirbazı kullanılarak WAP551’in nasıl yapılandırılacağı açıklanır.

Uygulanabilir Cihazlar

• WAP551

 Yazılım versiyonu

• v1.0.4.2

Kurulum Sihirbazını Yapılandırma

Adım 1. Web yapılandırma yardımcı programında oturum açın ve Kurulum Sihirbazını Çalıştır’ı seçin . Erişim Noktası Kurulum Sihirbazı penceresi görüntülenir.

Adım 2. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Aygıt Yapılandırma – IP Adresi sayfası açılır:

Adım 3. WAP’ın IP adresini belirlemek için kullanmak istediğiniz yönteme karşılık gelen radyo düğmesini tıklayın.

• Dinamik IP Adresi (DHCP) (Önerilen) – WAP’ın IP adresi bir DCHP sunucusu tarafından atanır. Dinamik IP Adresi’ni seçerseniz 9. Adıma geçin.

• Statik IP Adresi – WAP için sabit (statik) bir IP adresi oluşturmanızı sağlar. Statik bir IP adresi değişmez.

Adım 4. Statik IP Adresi alanına WAP’ın IP adresini girin. Bu IP adresi sizin tarafınızdan oluşturulur ve ağdaki başka bir cihaz tarafından kullanılmamalıdır.

Adım 5. Alt Ağ Maskesi alanına IP adresinin alt ağ maskesini girin.

Adım 6. Varsayılan Ağ Geçidi alanına, WAP için varsayılan ağ geçidinin IP adresini girin. Varsayılan ağ geçidi genellikle yönlendiricinize atanan özel IP adresidir.

Adım 7. DNS alanına, birincil etki alanı adı sistemi (DNS) sunucusunun IP adresini girin. Ağınızın dışındaki web sayfalarına erişmek istiyorsanız, DNS sunucusunun IP adresi İnternet servis sağlayıcınız (İSS) tarafından verilmelidir.

Adım 8. (İsteğe bağlı) İkincil DNS alanına, ikincil DNS’nin IP adresini girin.

Adım 9. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Tek nokta Kur – Bir küme ayarla sayfasını açar:

Adım 10. Kullanmak istediğiniz küme ayarlarına karşılık gelen radyo düğmesini tıklayın. Küme, birden çok erişim noktasını (AP) tek bir aygıt olarak yapılandırmanıza olanak tanır. Bir küme kullanmamayı seçerseniz, bunları ayrı ayrı yapılandırmanız gerekir.

• Yeni Küme Oluştur – AP’ler için yeni bir küme oluşturun.

• Mevcut Bir Kümeye Katıl – Ağınızdaki mevcut bir AP kümesine katılır.

• Tek Noktalı Kurulumu Etkinleştirmeyin – Tek Noktalı Kurulum’a (küme) izin verilmez. Bu seçeneği belirlerseniz Adım 13’e geçin.

Adım 11. Küme Adı alanına, varolan bir küme adını girin veya Adım 10’daki kararınıza dayanarak yeni bir küme adı oluşturun.

Adım 12. AP Konumu alanına WAP’ın fiziksel konumunu girin.

Zamanlayıcı:  Varolan Bir Kümeye Katıl radyo düğmesini tıkladıysanız, WAP diğer ayarları kümeye göre yapılandırır. Click Sonraki bir onay sayfası sorar ve emin kümeyi katılmak istediğinizi ise sorar. Kümeye katılmak için Gönder’i tıklayın . Yapılandırma tamamlandıktan sonra, Kurulum Sihirbazı’ndan çıkmak için Son’u tıklatın.

Adım 13. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Aygıt Yapılandırma – Set Sistem Tarih ve Saat sayfası açılır:

Adım 14. Saat Dilimi açılır listesinden bir saat dilimi seçin .

Adım 15. WAP zamanını ayarlamak için kullanmak istediğiniz yönteme karşılık gelen radyo düğmesine tıklayın.

• Ağ Zaman Protokolü (NTP) – WAP, zamanı bir NTP sunucusundan alır.

• Manuel – Zaman WAP’a manuel olarak girilir. Manuel olarak seçerseniz, Adım 17’ye geçin.

Adım 16. NTP Sunucusu alanına, tarih ve saati sağlayan NTP sunucusunun URL’sini girin. 19. adıma geçin.

Adım 17. Sistem Tarihi açılır listelerinden sırasıyla ayı, günü ve yılı seçin.

Adım 18. Sistem Saati açılır listelerinden, sırasıyla saati ve dakikayı seçin.

Adım 19. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Güvenlik Enable – Set Şifre sayfası açılır:

Adım 20. Yeni Parola alanına yeni bir parola girin. Bu, WAP’a yönetici erişimi sağlayan paroladır.

Adım 21. Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

Not: Bir şifre girerken, dikey çubukların sayısı ve rengi şifre gücünü belirtmek için aşağıdaki gibi değişir:

• Kırmızı – Parola minimum karmaşıklık gereksinimlerini karşılayamıyor.

• Turuncu – Parola minimum karmaşıklık gereksinimlerini karşılar, ancak parola gücü zayıftır.

• Yeşil – Parola güçlüdür.

Adım 22. (İsteğe bağlı) Parola karmaşıklığını etkinleştirmek için Etkinleştir  onay kutusunu işaretleyin. Bu, parolanın en az 8 karakter uzunluğunda ve küçük ve büyük harflerden ve sayı / sembollerden oluşmasını gerektirir.

Adım 23. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Güvenlik Enable – Kablosuz Ağ Adı sayfası açılır:

Adım 24. Ağ Adı (SSID) alanına kablosuz ağın Servis Kümesi Tanımlamasını (SSID) girin. SSID, kablosuz yerel alan ağının adıdır.

Adım 25. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Etkin Güvenlik – Kablosuz Ağ Secure sayfası açılır.

Adım 26. Kablosuz ağınıza uygulamak istediğiniz ağ güvenliğine karşılık gelen radyo düğmesini tıklayın.

• En İyi Güvenlik (WPA2 Kişisel – AES) – WPA2, AES-CCMP şifrelemesi içeren Wi-Fi kablosuz ağ iletişimi için WPA güvenlik ve erişim kontrol teknolojisinin ikinci sürümüdür. Bu protokol sürümü, IEEE 802.11i standardına göre en iyi güvenliği sağlar. Ağdaki tüm istemci istasyonlarının WPA2’yi desteklemesi gerekir. WPA2, bilinen sınırlamaları olan TKIP (Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) protokolünün kullanılmasına izin vermez.

• Daha İyi Güvenlik (WPA Kişisel – TKIP / AES) – WPA Kişisel, AES-CCMP ve TKIP şifrelemesini içeren bir Wi-Fi Alliance IEEE 802.11i standardıdır. Orijinal WPA’yı destekleyen ancak daha yeni WPA2’yi desteklemeyen eski kablosuz cihazlar olduğunda güvenlik sağlar.

• Güvenlik Yok – Kablosuz ağ bir şifre gerektirmez ve herhangi biri tarafından erişilebilir. Güvenlik Yok’u seçerseniz, Adım 29’a geçin.

Adım 27. Güvenlik Anahtarı alanına ağınızın şifresini girin.

Adım 28. (İsteğe bağlı) Şifreyi yazarken görmek için Anahtarı Metni Net Olarak Göster onay kutusunu işaretleyin.

Adım 29. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Kablosuz Ağ İçin Atama VLAN ID – Güvenlik etkinleştirme sayfası açılır.

Adım 30. VLAN Kimliği alanına, WAP’ın ait olmasını istediğiniz VLAN’ın kimlik numarasını girin.

Not: VLAN Kimliği, WAP’a bağlı uzak cihazın bağlantı noktasında desteklenen VLAN Kimliklerinden biriyle eşleşmelidir.

Adım 31. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Esir Portal Enable – Sizin Misafir Ağ oluşturma sayfası açılır:

Adım 32. Konuk ağı oluşturmak istiyorsanız Evet radyo düğmesini tıklayın . Konuk ağı, İnternet’i kullanabilmek için kullanıcıların kimliğinin doğrulanmasını gerektirir. Konuk ağı gerekli değildir. Konuk ağı oluşturmak istemiyorsanız Radyo yok düğmesini tıklayın ve Adım 45’e geçin.

Adım 33. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Esir Portal Enable – Sizin Misafir Ağ Adı sayfası açılır:

Adım 34. Konuk Ağı adı alanına, konuk ağının SSID’sini girin.

Adım 35. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Esir Portal Enable – Sizin Misafir Ağ Güvenli sayfası açılır:

Adım 36. Konuk ağınıza uygulamak istediğiniz ağ güvenliğine karşılık gelen radyo düğmesini tıklayın.

• En İyi Güvenlik (WPA2 Kişisel – AES) – En iyi güvenliği sağlar ve kablosuz cihazlarınız bu seçeneği destekliyorsa önerilir.

• Daha İyi Güvenlik – WPA2’yi desteklemeyen eski kablosuz cihazlar olduğunda güvenlik sağlar.

• Güvenlik Yok – Kablosuz ağ bir şifre gerektirmez ve herhangi biri tarafından erişilebilir. Güvenlik Yok’u seçerseniz, Adım 39’a geçin.

Adım 37. Güvenlik Anahtarı alanına konuk ağının şifresini girin.

Adım 38. (İsteğe bağlı) Şifreyi yazarken görmek için Anahtarı Metni Net Olarak Göster  onay kutusunu işaretleyin.

Adım 39. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Esir Portal Enable – Ata VLAN ID sayfası açılır:

Adım 40. VLAN Kimliği alanına, konuk ağının ait olmasını istediğiniz VLAN’ın kimlik numarasını girin.

Not: VLAN Kimliği, WAP’a bağlı uzak cihazın bağlantı noktasında desteklenen VLAN Kimliklerinden biriyle eşleşmelidir.

Adım 41. Devam etmek için İleri’yi tıklayın . Esir Portal Enable – Yönlendirme URL’si Enable sayfasını açar:

Adım 42. (İsteğe bağlı) Kablosuz kullanıcıları misafir ağında oturum açtıktan sonra bir web sayfasına yeniden yönlendirmek için URL’yi Yeniden Yönlendirmeyi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.

Zaman kazanmak: Eğer kontrol etmezseniz Enable onay kutusunu, 44 Adıma geçin.

Adım 43. URL’yi yeniden yönlendir alanına, misafir ağında oturum açtıktan sonra kullanıcıları yeniden yönlendirmek istediğiniz web sayfasını girin.

Adım 44. Devam etmek için İleri’yi  tıklayın . Özet – Sizin Ayarlar onayla sayfası açılır:

Adım 45. (İsteğe bağlı) Yaptığınız bir ayarı düzenlemek için Geri’yi tıklayın .

Adım 46. (İsteğe bağlı) Kurulum Sihirbazı’ndan çıkmak ve yaptığınız tüm değişiklikleri geri almak isterseniz, İptal’i tıklayın .

Adım 47. Ağ ve misafir ağ ayarlarını gözden geçirin. WAP üzerindeki ayarları etkinleştirmek için Gönder’i tıklayın . WAP ayarlarınızı etkinleştirdiğinden bir yükleme çubuğu görünür. WAP bittiğinde, Son sayfası açılır:

Not: Eğer tıklarsanız Adım 48 geçerlidir Gönder üzerinde Onayla Kişisel Ayarlar sayfası.

Adım 48. Kurulum Sihirbazından çıkmak için Son’a tıklayın

To Top
%d blogcu bunu beğendi: