Network

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) Hesaplama Yapısı

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)

IP adresinin NETWORK ID sini belirlemek için alt ağları kullanırız. Ancak asıl amaç ağları bölmek ve daha kullanışlı bir hale getirmektir. Tüm dünya üzerindeki IP tabanlı cihazların hepsinin tek bir alt ağ maskesi üzerinde olduğunu düşündüğünüzde, yapılan gereksiz netwok paket kirliliği tüm networklerin işlevselliğini kaybetmesine ve tıkanıp durmasına yol açacaktır.

Alt ağ maskesi sıralı birler ve sıralı sıfırlardan oluşur. Birlerin içerisine sıfırlar, sıfırların içerisine de birler olamaz.

255.255.255.0 bir alt ağ maskesinin IP sidir. Bu ip adresini /24 şeklinde de ifade edebiliriz. (255.255.255.0 – /24) 24 rakamı alt ağ maskesinin bit sayısını vermektedir. 11111111.11111111.11111111.00000000 = 24 bit

IP başlığı altında yaptığımız hesaplamaları hatırlarsak;

Alt ağ maskesinin ilk bloğunu ele alalım 11111111 ( 8 tane bir)

İkili düzende ilk bloğun sayı değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçla karşılaşırız.

(1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (1 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) +(1 x 20) = 255

Alt ağ maskesinin son bloğunu ele alalım 00000000 ( 8 tane sıfır)

İkili düzende son bloğun sayı değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçla karşılaşırız.

(0 x 27) + (0 x 26) + (0 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) +(0 x 20) = 0

Alt ağ maskesinde yer alan sıfırlar kadar o ağda IP adresi dağıtılabilir.

Elimizde 10.160.240.13 IP adresi ve 255.255.255.0 alt ağ maskesi olsun. Bu network ün NETWORK ID si 192.168.240.0 HOST ID si de 13 dür. Konuyu biraz açalım. Alt ağ maskemiz 255.255.255.0 yani 10.160.240.13/24. Alt ağ maskemizi yukarıdaki örnekte olduğu gibi bit seviyesinde açalım. 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0 Gördüğünüz gibi alt ağ maskemiz 24 adet 1 ve 8 adet sıfırdan oluşuyor ve toplam 32 bit.

Alt ağ maskemizin sıralı 1 ve sıralı 0 lar dan oluştuğunu söylemiştik. Bu durumda alt ağ maskemizde sıralı birlerin bittiği bloğa baktığımızda bunun 3 blok olduğunu görüyoruz. Elimizdeki IP adresinin aynı bloğa denk gelen kısmına o network ün NETWORK ID si diyoruz yani 10.160.240 kısmına. Tabi bunu 10.160.240.0 olarak ifade ediyoruz. Elimizdeki IP adresinin kalan kısmı da (13) o network de bu IP adresini taşına host olduğundan HOST ID adını alıyor.

Elimizdeki IP ve alt ağ maskesi bilgileri ile o network ün NETWORK ID sini bulmanın en kesin yolu, IP adresini ve alt ağ maskesini ikili düzende çarpmaktır. Çarpımın sonucu bize NETWORK ID sini verecektir.

Network ID hesaplamanın diğer bir yolu da o network üzerindeki herhangi bir IP adresi ile bu IP adresinin bulunduğu network ün alt ağ maskesini (Subnet Mask) çarpmaktır.

Örnek:

IP adresimiz 10.160.240.13, Alt ağ maskemiz de 255.255.255.0 olsun. Bu bilgiler doğrultusunda Network ID sini hesaplayalım.

Çarpım bit düzeyinde yapılır

10 160 240 13

00001010 10100001 11110000 00001101

255 255 255 0

X

11111111 11111111 11111111 00000000

00001010 10100001 11110000 00000000 Çıkan sonucu ikili düzende yerlerine koyalım;

1.Blok 00001010 (0 x 27) + (0 x 26) + (0 x 25) + (0 x 24) + (1 x 23) + (0 x 22) + (1 x 21) +(0 x 20) = 10

2.Blok 10100001 (1 x 27) + (0 x 26) + (1 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) +(1 x 20) = 160

3.Blok 11110000 (1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (0 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) +(0 x 20) = 240

4.Blok 00000000 (0 x 27) + (0 x 26) + (0 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) +(0 x 20) = 0

1.bloktan itibaren çıkan sonuçları peş peşe yazdığımızda 10.160.240.0 IP adresini elde ederiz ve bu IP adresi birim NETWORK ID mizdir.

Örnek:

IP adresimiz 192.168.10.17 / 29 olsun. 29 bitlik bir alt ağ maskemiz (Subnet Mask) var. Bu network ün NETWORK ID sini hesaplayalım.

Önce 29 bitlik bir alt ağ maskesinin IP olarak değerini bulalım. 29 rakamı, bize alt ağ maskesindeki 1 lerin kaç adet olduğunu belirtiyor. Bir IP bloğu 32 bit olduğuna göre ve bizim alt ağ maskemizde 29 olduğuna göre demek ki alt ağ maskemizde 29 adet bir(1) ve 32 biti tamamlayabilmek için de 3 adet de sıfır(0) var demektir.

Alt ağ maskelerinin ikili düzende sıralı birler ve sıfırlardan oluştuğunu ve bu sıfırlar ile birlerin asla birbirlerinin arasına girmediğini söylemiştik.

Bu durumda önce 1 leri sonrada sıfırları yerlerine koyalım;

11111111.11111111.11111111.11111000

1.,2.,3.Blok 11111111 (1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (1 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) +(1 x 20) = 255

4.Blok 11111000 (1 x 27) + (1 x 26) + (1 x 25) + (1 x 24) + (1 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) +(0 x 20) = 248

1,2 ve 3. Bloklar aynı değere sahipler, 4. Blok da ise 3 adet sıfır olduğundan 248 değerine sahip. Bu durumda alt ağ maskemi olan 29 değeri bize 255.255.255.248 IP sini ifade ediyor demektir.

192.168.10.17 IP adresi ve 255.255.255.248 alt ağ maskesi adresini kullanarak Network ID sini hesaplayacağız. Hesap işlemimizi biraz daha pratik bir hale getirelim. Alt ağ maskemizin ilk 3 bloğu 255 olduğundan bunun ikilik sistemdeki değeri sekiz adet birdir (11111111), bu durumda Network ID si hesaplarken elimizdeki IP adresi ve alt ağ maskesinin değerlerini ikilik düzende çarptığımıza göre ve alt ağ maskesinin ilk üç bloğu ikili düzende sekiz adet 1 olduğuna, demek ki bu çarpım sonucunda IP adresinin ilk 3 bloğu 1 ile çarpılacağından değişmeden kalacaktır. Yanı ilk üç blok 192.168.10. olarak kalacaktır.

Şimdi geçelim Network ID sini hesaplamaya. IP adresi üzerinde ilk üç blok sabit olduğundan hem alt ağ maskesinin hem de IP adresinin dördüncü (4.) bloklarını ikilik düzene çevirip alt alta azıp çarpıyorum.

00010001

X

11111000

00010000 216

192.168.10.16 bu örneğimizde bulmamız gereken Network ID sidir. Alt ağ maskemiz /29 (255.255.255.248) idi. Bir IP bloğu 32 bitten oluşur bizim alt ağ maskemiz 29 bit, bu durumda 32-29 = 3 bit boşluğumuz var gibi düşünebiliriz. Yani diyebiliriz ki elimizde bulunan /29 (255.255.255.248) alt ağı için 238 adet IP adresi kullanabiliriz.

Gelelim bu IP adreslerinin neler olduğuna. Bize verilen IP 192.168.10.17 / 29. Biz yaptığımız hesaplamalar sonucunda 192.168.10.16 olarak network id sini bulduk. Aynı zamanda verilen alt ağ maskesine göre yaptığımız hesaplamada da bu network için 8 (sekiz) adet IP adresi kullanabileceğimizi hesapladık. Bu adresler; 192.168.10.(16,17,18,19,20,21,22,23) şeklindedir.

Ancak bu adreslerin hepsini cihazlar üzerine tanımlayamayız. Çünkü; 192.168.10.16 zaten bizim network id miz, 192.168.10.23 network broadcast adresimiz olduğundan bu iki IP adresi cihazlar üzerinde tanımlanamaz.

 

 

 

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: