C#

C# Kullanıcı Girişinde Yetkiye Göre Pencere Açma

Kullandığımız Microsoft Visual Studio da Windows Form App (.Net Framework)  kullanıyoruz login formu için yeni Windows Form ekliyoruz ve Picturebox, Textbox, Label ve Button koyarak formu tamamladım.

Açılacak olan formlar için Admin, Yönetici, Bilgi işlem, Muhasebe, Kullanıcı vs.. tek tek yeni Windows Form açiyoruz.

1.Kütüphanemize ekliyoruz MS-SQL için
[php]
using System.Data.SqlClient;
[/php]
2.Bağlantı ve diğer diğer kodlar için globalde tanımladım siz isterseniz bağlantıyı bir metot içinde de tanımlayabilirsiz.
[php]
SqlConnection bgl = new SqlConnection(@"Data Source=Kullanılan veri tabanı adı;Initial Catalog=database Adı;Integrated Security=True");
SqlDataReader oku;
SqlCommand komut;
[/php]
3.Bu arada Veri Tabanımızdaki tablo Dizayn ve Verileri

4.Logindeki button çift tıklayarak başlıyoruz.
[php]
private void Btn_Giris_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(TxtBx_KulAdi.Text) & !string.IsNullOrEmpty(TxtBx_Sifre.Text))
{
bgl.Open();
komut = new SqlCommand("select *from Tbl_Kullanicilar where kullaniciAdi=@p1 and sifre=@p2 ", bgl);
komut.Parameters.AddWithValue("@p1", TxtBx_KulAdi.Text);
komut.Parameters.AddWithValue("@p2", TxtBx_Sifre.Text);
oku = komut.ExecuteReader();
if (oku.Read())
{
if (oku[3].ToString() == "Kullanıcı")
{
Hide();
Frm_Kullanici frm_kul = new Frm_Kullanici();
frm_kul.Show();
}
else if (oku[3].ToString() == "Bilgiislem")
{
Hide();
Frm_Bilgiislem frm_bil = new Frm_Bilgiislem();
frm_bil.Show();
}
else if (oku[3].ToString() == "Muhasebe")
{
Hide();
Frm_Muhasebe frm_Muh = new Frm_Muhasebe();
frm_Muh.Show();
}
else if (oku[3].ToString() == "Yonetici")
{
Hide();
Frm_Yonetici frm_Yon = new Frm_Yonetici();
frm_Yon.Show();
}
else if (oku[3].ToString() == "Admin")
{
Hide();
Frm_Admin frm_adm = new Frm_Admin();
frm_adm.Show();
}
}
else
{
Lbl_Hata.Text = "Kullanıcı Adı veya Şifre Hatalıdır, Tekrar Deneyiniz";
MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Hatalıdır, Tekrar Deneyiniz");
}
bgl.Close();
}
else { MessageBox.Show("Lütfen Kullanıcı Adını Ve Şifre Giriniz.");}
}
[/php]

5.Login penceresi açıldığında kullanıcı adı ve şifresi girilip butona basıldığında girilen veriler yanlışsa hata mesajı ve buton altında bilgi vericektir veriler doğru girildiğinde pencere gizlenip yetkiye göre pencere açılacaktır. İyi çalışmalar …

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: