C#

FOR DÖNGÜSÜ

Bir ifade bloğunu birkaç kez yürütmeniz gereken çok sayıda durum vardır. For döngüsü C#’da diziler üzerinde yineleme ve ardışık işleme için kullanışlıdır. For döngüleri diziler üzerinde yineleme yapmak ve döngünün kaç kez yinelenmesini istediğinizi önceden bildiğiniz döngülerdir. Yani bir for döngüsünün kod bloğundaki ifadeler, belirli bir koşul geçerli olduğu sürece bir dizi ifadeyi çalıştırır. Her döngü için başlangıç, koşul ve yineleyici bölümleri tanımlanır.

[php]

for(başlangıç; koşul; yineleme)
{
kod bloğu;
}

[/php]

başlangıç: Değişkenin başlangıç değeri
koşul: Koşul değerlendirilmesi
yineleme: Döngü gövdesinin her yürütülmesi için atılan adım

For döngüsü, ilk adımdan önce değeri başlatır. Daha sonra koşulu değişkenin geçerli değerine göre kontrol eder ve döngü ifadesini yürütür. Döngü gövdesinin her yürütülmesi için atılan adımı gerçekleştirir.

[php]

int count = 4;
for (int i = 1; i < = count; i++)
{
MessageBox.Show("Current value of i is – " + i);
}

[/php]

Başlatıcı, döngünün yinelemelerinin sayısını koruyan bir yerel döngü değişkeni olan ‘i’ bildirir ve başlatır. Döngü dört kez yürütülür, çünkü i koşulunu count değişkenine eşit veya daha az olarak ayarladık.

[php]

başlangıç: int = 1

[/php]

i değişkenini 1 olarak başlatın,Yanidöngü başladığında i değeri 1 olarak ayarlanır.

[php]

koşul: i < = count

[/php]

i <= count koşulunu ayarlayın, yani döngü i <= 4 (dört kez) değerine kadar yürütülür.

[php]

adım : i++

[/php]

Her döngü bloğunun yürütülmesi için adım i ++ (i = i +1) olarak ayarlanır.

Kodun çıktısı aşağıdaki gibidir:

Current value of i is – 1
Current value of i is – 2
Current value of i is – 3
Current value of i is – 4

KAYNAK KOD:

[php]

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int count = 4;
for (int i = 1; i <= count; i++)
{
MessageBox.Show("Current value of i is – " +i);
}
}

[/php]

SONSUZ DÖNGÜ

For döngü ifadelerinin tüm ifadeleri isteğe bağlıdır. Bir döngü bir durum asla yanlış olmazsa sonsuz döngü haline gelir .Koşullu ifadeyi boş bırakarak sonsuz bir döngü yapabilirsiniz. Aşağıdaki ifade sonsuz bir döngü yazmak için kullanılır.

[php]

for (; ; )
{
kod bloğu;
}

[/php]

Burada başlatma, koşul ve adımlar olmadığından döngü sonsuz sürede yürütülür.

BREAK VE CONTİNUE

Break ve continue ifadeleriyle döngü yinelemesini kontrol edebiliriz. break yinelemeyi sonlandırır ve sonraki yineleme döngüsüne atlamaya devam eder. Aşağıdaki program, break ve continue ifadesini göstermek için basit bir örnek göstermektedir:

[php]

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
for (int i = 1; i < = 5; i++)
{
if (i == 2) continue;
if (i == 3) break;
MessageBox.Show("execute " + i + " times !!");
}
}

[/php]


Bu yazıyı okudunuz mu? KOŞUL OPERATÖRLERİ: IF VE ELSE

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: