C#

c# da sınıf yerleştirme işlemleri detaylı anlatım

Merhaba arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte bu görüntüyü doldurma işlemi yapacağız.

Başlayalım..

 

İlk önce ihtiyacımız olan tasarım işlemini yapalım.

Şimdi yukarıda ki görselde işleyişi anlatayım kısaca ; Personel ya da Yönetici bu sayfada ilk önce eğitim tipi kurs seçimi hafta içi yada hafta sonunu ve gün içerisinde hangi saat olacağını comboboxlar ile seçerek boş sınıfları sorgulatıyoruz.Boş sınıf yoksa bilgi işlemden sınıf talep ediyoruz yukarıda ki şartları karşılayan bir sınıf talep ediyoruz.Sonrasında aşağıdaki comboboxta sınıflar listelenmekte getir dediğimizde sağ taraftaki kısımda 17 kişili bir sınıf dizaynı mevcut ve 17 adet combobox mevcut getir dediğimizde yukarıdaki şartları karşılayan ve sınıf atanmamış öğrencileri comboboxlara ekliyor.Ve en önemli noktalardan biri sağ taraftaki tüm comboboxların enabled fonksiyonunu false yapıyoruz ki 1.seçilince diğeri açılsın 2.seçilince 3.açılsın böyle devam etsin sonuna kadar.Her bir combobox seçildiğinde de aşağıda bulunan kaydet e tıklıyoruz ve öğrenciyi sınıfa atıyoruz yenile dediğimizde diğer comboboxlarda o öğrenci bulunmuyor.Başlama ve bitiş tarihini ve öğretmeni seçtiğimizde sınıf aç diyoruz ve bilgi işlemin onayına gönderiyoruz.

 

Kısaca Anlatmak gerekirse işleyiş bu şekilde.Gelelim kodlara..

[php]

private void bilgipage_Load(object sender, EventArgs e)
{

cmb2.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb3.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb4.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb5.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb6.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb7.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb8.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb9.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb10.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb11.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb12.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb13.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb14.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb15.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb16.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
cmb17.Enabled = false;//sağ kısımdaki comboboxlar sırasıyla
comboBox1.Visible = false;//bunu konunun ilerleyen kısmında anlatacağım
button10.Enabled = false;//sınıf aç buttonu ilk etapta kapalı olarak gelmesi için

btn_yenile.Enabled = false;//yenile buttonu ilk etapta kapalı olarak gelmesi için
button9.Enabled = true;//kaydet buttonu ilk etapta açık olarak gelmesi için

}//form load kısmını bitirdik

[/php]

//boş sınıfları getir buttonu kodları

//sınıflar tablomuzda bulunan eğitim tipi kurs hafta ve saat kısımlarını sorgulatarak boş sınıfların listelenmesini istiyoruz

[php]

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
baglanti.Open();

SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from siniflar where egitimtipi=’" + cmb_yregitim.Text + "’ And kurs= ‘" + cmb_yrkurs.Text + "’And hafta=’" + cmb_yrhafta.Text + "’And saat=’" + cmb_yrsaat.Text + "’And durum=’" + "boş" + "’", baglanti);

SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();
while (dr.Read())
{
cmb_yrsnf.Items.Add(dr["sinifno"].ToString());

}
baglanti.Close();

}

[/php]

//eğer sınıf yok ise bilgiişlemden sınıf talep ediyorum

[php]

private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
{
siniftalep talep = new siniftalep();
talep.Show();
}

[/php]

//sınıf talep ettik ve bilgi işlem bize bir sınıf atadı

//gelelim sınıfı seçtikten sonra ki kodlara

//getir buttonunun içerisine yazacağımız kodlar

[php]

private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
{

comboBox1.Items.Clear();//ilk önce tüm comboboxların itemlarını temizliyoruz
cmb1.Items.Clear();
cmb2.Items.Clear();
cmb3.Items.Clear();
cmb4.Items.Clear();
cmb5.Items.Clear();
cmb6.Items.Clear();
cmb7.Items.Clear();
cmb8.Items.Clear();
cmb9.Items.Clear();
cmb10.Items.Clear();
cmb11.Items.Clear();
cmb12.Items.Clear();
cmb13.Items.Clear();
cmb14.Items.Clear();
cmb15.Items.Clear();
cmb16.Items.Clear();
cmb17.Items.Clear();

//ogrencikayit tablomdan eğitim tipi kurs hafta ve saat ve durumu aktif olanları sağ taraftaki comboboxların itemlarına ekliyoruz

baglanti.Open();

SqlCommand komut3 = new SqlCommand("select * from ogrencikayit where egitimtipi=’" + cmb_yregitim.Text + "’ And kurs= ‘" + cmb_yrkurs.Text + "’And hafta=’" + cmb_yrhafta.Text + "’And saat=’" + cmb_yrsaat.Text + "’And durum=’" + "aktif" + "’", baglanti);
SqlDataReader dr3 = komut3.ExecuteReader();

while (dr3.Read())
{
if (dr3["sinif"].ToString() == "boş")
{
cmb1.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb2.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb3.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb4.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb5.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb6.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb7.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb8.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb9.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb10.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb11.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb12.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb13.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb14.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb15.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb16.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb17.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
}

 

//bir adet görünmeyen combobox oluşturmuştuk bu comboboxımızın içerisine sınıfa atanmış öğrencileri çekiyoruz

if (dr3["sinif"].ToString() == cmb_yrsnf.Text)
{

comboBox1.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());

}
}
baglanti.Close();

//daha önceden seçtiğimiz sınıfa öğretmen adadıysak öğretmen bölümündeki combobox a yazıyoruz

baglanti.Open();

SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from siniflar where sinifno=’" + cmb_yrsnf.Text + "’", baglanti);
SqlDataReader dr = komut.ExecuteReader();

while (dr.Read())
{

cmbogretmen.Text=dr["ogretmen"].ToString();

}
baglanti.Close();

comboboxyaz();

//comboboxyaz fonsiyonumuzu bir sonraki kod satırında yazacağız bu satırda sınıfta olan öğrencileri sırasıyla sağ taraftaki comboboxlara yazıyoruz

}

[/php]

//aşağıda yaptığımız işlem görünmeyen bir comboboxımız vardı ve içerisinde sınıftaki öğrenciler mevcuttu şimdi onları sırayla sağ taraftaki comboboxlara yazıyoruz ve sınıfı sırayla yerleştiriyoruz

[php]

void comboboxyaz()
{

if (comboBox1.Items.Count == 17)//combobox1 in içerisinde eğer 17 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());
cmb13.Items.Add(comboBox1.Items[12].ToString());
cmb14.Items.Add(comboBox1.Items[13].ToString());
cmb15.Items.Add(comboBox1.Items[14].ToString());
cmb16.Items.Add(comboBox1.Items[15].ToString());
cmb17.Items.Add(comboBox1.Items[16].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();
cmb13.Text = comboBox1.Items[12].ToString();
cmb14.Text = comboBox1.Items[13].ToString();
cmb15.Text = comboBox1.Items[14].ToString();
cmb16.Text = comboBox1.Items[15].ToString();
cmb17.Text = comboBox1.Items[16].ToString();
}
else if (comboBox1.Items.Count == 16)//combobox1 in içerisinde eğer 16 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());
cmb13.Items.Add(comboBox1.Items[12].ToString());
cmb14.Items.Add(comboBox1.Items[13].ToString());
cmb15.Items.Add(comboBox1.Items[14].ToString());
cmb16.Items.Add(comboBox1.Items[15].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();
cmb13.Text = comboBox1.Items[12].ToString();
cmb14.Text = comboBox1.Items[13].ToString();
cmb15.Text = comboBox1.Items[14].ToString();
cmb16.Text = comboBox1.Items[15].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 15)//combobox1 in içerisinde eğer 15 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());
cmb13.Items.Add(comboBox1.Items[12].ToString());
cmb14.Items.Add(comboBox1.Items[13].ToString());
cmb15.Items.Add(comboBox1.Items[14].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();
cmb13.Text = comboBox1.Items[12].ToString();
cmb14.Text = comboBox1.Items[13].ToString();
cmb15.Text = comboBox1.Items[14].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 14)//combobox1 in içerisinde eğer 14 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());
cmb13.Items.Add(comboBox1.Items[12].ToString());
cmb14.Items.Add(comboBox1.Items[13].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();
cmb13.Text = comboBox1.Items[12].ToString();
cmb14.Text = comboBox1.Items[13].ToString();
}
else if (comboBox1.Items.Count == 13)//combobox1 in içerisinde eğer 13 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());
cmb13.Items.Add(comboBox1.Items[12].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();
cmb13.Text = comboBox1.Items[12].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 12)//combobox1 in içerisinde eğer 12 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());
cmb12.Items.Add(comboBox1.Items[11].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();
cmb12.Text = comboBox1.Items[11].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 11)//combobox1 in içerisinde eğer 11 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());
cmb11.Items.Add(comboBox1.Items[10].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();
cmb11.Text = comboBox1.Items[10].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 10)//combobox1 in içerisinde eğer 10 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());
cmb10.Items.Add(comboBox1.Items[9].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();
cmb10.Text = comboBox1.Items[9].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 9)//combobox1 in içerisinde eğer 9 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());
cmb9.Items.Add(comboBox1.Items[8].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();
cmb9.Text = comboBox1.Items[8].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 8)//combobox1 in içerisinde eğer 8 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());
cmb8.Items.Add(comboBox1.Items[7].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();
cmb8.Text = comboBox1.Items[7].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 7)//combobox1 in içerisinde eğer 7 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());
cmb7.Items.Add(comboBox1.Items[6].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();
cmb7.Text = comboBox1.Items[6].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 6)//combobox1 in içerisinde eğer 6 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());
cmb6.Items.Add(comboBox1.Items[5].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();
cmb6.Text = comboBox1.Items[5].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 5)//combobox1 in içerisinde eğer 5 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());
cmb5.Items.Add(comboBox1.Items[4].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();
cmb5.Text = comboBox1.Items[4].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 4)//combobox1 in içerisinde eğer 4 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());
cmb4.Items.Add(comboBox1.Items[3].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();
cmb4.Text = comboBox1.Items[3].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 3)//combobox1 in içerisinde eğer 3 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());
cmb3.Items.Add(comboBox1.Items[2].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();
cmb3.Text = comboBox1.Items[2].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 2)//combobox1 in içerisinde eğer 2 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());
cmb2.Items.Add(comboBox1.Items[1].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();
cmb2.Text = comboBox1.Items[1].ToString();

}
else if (comboBox1.Items.Count == 1)//combobox1 in içerisinde eğer 1 kayıt var ise bu işlemi yap
{
cmb1.Items.Add(comboBox1.Items[0].ToString());

cmb1.Text = comboBox1.Items[0].ToString();

}

}

[/php]

//şimdi gelelim yenile ve kaydet buttonlarına

//yenile button kodu

[php]

private void btn_yenile_Click(object sender, EventArgs e)
{
comboBox1.Items.Clear();
cmb1.Items.Clear();
cmb2.Items.Clear();
cmb3.Items.Clear();
cmb4.Items.Clear();
cmb5.Items.Clear();
cmb6.Items.Clear();
cmb7.Items.Clear();
cmb8.Items.Clear();
cmb9.Items.Clear();
cmb10.Items.Clear();
cmb11.Items.Clear();
cmb12.Items.Clear();
cmb13.Items.Clear();
cmb14.Items.Clear();
cmb15.Items.Clear();
cmb16.Items.Clear();
cmb17.Items.Clear();

baglanti.Open();

SqlCommand komut3 = new SqlCommand("select * from ogrencikayit where egitimtipi=’" + cmb_yregitim.Text + "’ And kurs= ‘" + cmb_yrkurs.Text + "’And hafta=’" + cmb_yrhafta.Text + "’And saat=’" + cmb_yrsaat.Text + "’And durum=’" + "aktif" + "’", baglanti);
SqlDataReader dr3 = komut3.ExecuteReader();

while (dr3.Read())
{
if (dr3["sinif"].ToString() == "boş")
{
cmb1.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb2.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb3.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb4.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb5.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb6.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb7.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb8.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb9.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb10.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb11.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb12.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb13.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb14.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb15.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb16.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
cmb17.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());
}
if (dr3["sinif"].ToString() == cmb_yrsnf.Text)
{

comboBox1.Items.Add(dr3["ad_soyad"].ToString());

}
}
baglanti.Close();

comboboxyaz();
btn_yenile.Enabled = false;
button9.Enabled = true;
}

[/php]

//kaydet buttonu kodları

[php]

private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (cmb1.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb1.Text + "’", baglanti);
komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb2.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb2.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb3.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb3.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb4.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb4.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb5.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb5.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb6.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb6.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb7.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb7.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb8.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb8.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb9.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb9.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb10.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb10.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb11.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb11.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb12.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb12.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb13.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb13.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb14.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb14.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb15.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb15.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb16.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb16.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
if (cmb17.SelectedIndex != -1)
{
baglanti.Open();
SqlCommand komut1 = new SqlCommand("update ogrencikayit set sinif=’" + cmb_yrsnf.Text + "’,ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’where ad_soyad =’" + cmb17.Text + "’", baglanti); komut1.ExecuteNonQuery();
baglanti.Close();
}
MessageBox.Show("Kayıt Başarılı Lütfen Sayfayı Yenileyiniz");
btn_yenile.Enabled = true;
button9.Enabled = false;
}

[/php]

//gelelim şimdi sınıf aç buttonuna unutmayın sınıf aç dediğimizde bilgi işlemin onayına gönderilecek

[php]

private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (cmbogretmen.Text != string.Empty)
{
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut = new SqlCommand("update siniflar set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,durum=’" + "Dolu" + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’,onay=’" + LOGİN.yetkiid + "’WHERE sinifno =" + cmb_yrsnf.Text + "", baglanti);
eklekomut.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
if (yetkiid == 3)
{ MessageBox.Show("Talebiniz Alındı.Yöneticinin Onayı Bekleniyor"); }
else if (yetkiid == 1)
{ MessageBox.Show("SINIF AÇILMIŞTIR"); }
}
else
{
MessageBox.Show("Lütfen Öğretmen Seçimini Yapınız");
}

baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut2 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb1.Text + "’", baglanti);
eklekomut2.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut3 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb2.Text + "’", baglanti);
eklekomut3.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut4 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + " ‘WHERE ad_soyad =’" + cmb3.Text + "’", baglanti);
eklekomut4.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut5 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb4.Text + "’", baglanti);
eklekomut5.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut6 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb4.Text + "’", baglanti);
eklekomut6.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut7 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + " ‘WHERE ad_soyad =’" + cmb5.Text + "’", baglanti);
eklekomut7.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut8 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb6.Text + "’", baglanti);
eklekomut8.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut9 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb7.Text + "’", baglanti);
eklekomut9.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut10 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb8.Text + "’", baglanti);
eklekomut10.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut11 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb9.Text + "’", baglanti);
eklekomut11.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut12 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb10.Text + "’", baglanti);
eklekomut12.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut13 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb11.Text + "’", baglanti);
eklekomut13.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut14 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb12.Text + "’", baglanti);
eklekomut14.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut15 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb13.Text + "’", baglanti);
eklekomut15.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut16 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb14.Text + "’", baglanti);
eklekomut16.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut17 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb15.Text + "’", baglanti);
eklekomut17.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();
baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut18 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb16.Text + "’", baglanti);
eklekomut18.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

baglanti.Open();
SqlCommand eklekomut19 = new SqlCommand("update ogrencikayit set ogretmen=’" + cmbogretmen.Text + "’,baslamatarihi=’" + dateTimePicker1.Text + "’,bitistarihi=’" + dateTimePicker2.Text + "’WHERE ad_soyad =’" + cmb17.Text + "’", baglanti);
eklekomut19.ExecuteNonQuery();

baglanti.Close();

}

[/php]

sql tablolarım aşağıdaki gibidir ;

ogrencikayit tablosu ;

 

sınıf tablosu ;

 

işlem bu kadar arkadaşlar

 

önemli bir not belirteyim

 

Projelerinizde işlemleri daha hızlı ve rahat yapabilmeniz için buttonlara comboboxlara labellara yani tüm eklentilere isimler veriniz böylelikle sürekli programa bakıp bu hangisinindi demeyelim böylelikle daha hızlı ve sağlıklı işlem yapabilmeliyiz..

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

popüler yazılar

To Top
%d blogcu bunu beğendi: